Logotipo do Consello Galego de Colexios de Economistas
Zona Privada
usuario:
Contraseña:
emprégate!
Directorio de colexiados
Enquisas

Non hai enquisas.

Colexio A Coruña

Ciclo formativo novo texto refundido da Lei Concursal 

Online, do 21 de maio ao 16 de xullo de 2020 

No BOE do 7 de maio foi publicado o Real Decreto Lexislativo 1/2020, de 5 de maio, polo que se aproba o texto refundido da Lei Concursal.

Desde o Colexio de Economistas da Coruña preparamos unha batería de accións formativas co fin de dar a coñecer, analizar e aclarar a nova norma que entrará en vigor o próximo 1 de setembro.

Máis información

 

Due Diligence financeiro: intervención do auditor e outros aspectos crave en cómpraa venda dunha empresa

Online, 9 e 10 de xuño de 2020

O obxectivo de leste este curso é coñecer en profundidade o proceso de Due Diligence no ámbito da actuación do auditor de contas. 

Máis información

 

Planificación financeira: xestión de orzamentos e tesouraría, negociación bancaria 

Online, 22 e 23 de xuño de 2020

No desenvolvemento deste webinar analizaremos os aspectos máis importantes e que máis impacto teñen na xestión empresarial e os resultados da empresa, tomando como base a planificación financeira e as ferramentas que esta manexa: planificación, presupuestación, realización dun orzamento de tesouraría, xestión de cobro, negociación bancaria e establecemento de políticas financeiras.

Máis información

 

Análises prácticas de estados financeiros

Online, 9 e 10 de xuño de 2020

O obxectivo de leste este curso é, a través dun enfoque eminentemente práctico, que os asistentes comprendan, interpreten e poidan utilizar convenientemente a información reflectida nos estados financeiros como base para a toma de decisións empresariais. Farase un breve repaso dos distintos informes financeiros e da información contida en cada un deles, para a posteriori analizar conceptos como a rendibilidade, a eficiencia, o endebedamento e a liquidez, entre outros.

Máis información

 

 

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade