Logotipo do Consello Galego de Colexios de Economistas
Zona Privada
usuario:
Contraseña:
emprégate!
Directorio de colexiados
Enquisas

Non hai enquisas.

SEMINARIO "NOVIDADES FISCAIS 2014"

Fonte: Colexio de Economistas de Ourense

15/01/2014

Nova: SEMINARIO "NOVIDADES FISCAIS 2014"

Ourense, 6 de febreiro 2014

Programa  

Novidades no IVE:

*      Réxime especial do criterio de caixa:

ou     Requisitos subxectivos e obxectivos para a súa aplicación

ou     Opción, renuncia e exclusión. Efectos

ou     Contido do réxime: Deveño e Dedución

ou     Obrigacións específicas: Rexistro e Facturación

ou     Efectos do auto de declaración de concurso

·      Modificacións por Lei de Orzamentos para 2014:

ou     Facultades dos adxudicatarios en procedementos de execución forzosa

ou     Outras modificacións

·      Modificacións no Regulamento do IVE:

ou     Exencións interiores e relativas ás exportacións e importacións

ou     Modificación da base impoñible cando o destinatario entra en concurso

ou     Aplicación das regras de investimento do suxeito pasivo

ou     Opción pola aplicación da prorrata especial

 

Novidades no Imposto sobre Sociedades para o período impositivo 2013 e seguintes:

·        Dedución por investimento de beneficios

·        Aplicación acelerada da dedución por I+D+i

·        Modificación do réxime do patent box

·        Derrogación do artigo 12.3 do TRLIS e non deducibilidad da deterioración de valor de participacións. Impacto en establecementos permanentes e UTES

·        Réxime de transmisión de participacións

·        Réxime transitorio de reversión da deterioración de valor de participacións

·        Dedución por producións cinematográficas

·        Limitacións temporais para os períodos impositivos 2014 e 2015

·        Cambios de residencia e cesamento de establecemento permanente

 

- Novidades no IRPF:

·        Incentivos ao investimento en empresas de nova ou recente creación

·        Dedución por investimento de beneficios de actividades económicas

 

- Novidades 2014 en Galicia dos tributos cedidos

 

Relatores

Jesús Sanmartín Mariñas

Presidente do REAF-REGAF

Rubén Gimeno Frechel

Director Servizo de Estudos REAF-REGAF

Luís do Amo Carbajo

Secretario Técnico REAF-REGAF

 

Lugar de celebración 

Colexio de Avogados de Ourense (Salón de Actos)

C/ Concello, 22, Baixo
32003 Ourense

 

Horario

Sesión de tarde de 16:00-19:00h..

 

Matrícula

Colexiados (avogados, titulares mercantís, graduados sociais, asociados ACO, electores cámara e economistas): 50€

Colexiados desempregados: 30,00 € (requírese presentación do xustificante de demandante de emprego)

Outros participantes: 70,00 €

Descontos: ao persoal de despacho aplicaráselle a mesma tarifa que ao colexiado titular do mesmo.

Data límite de inscrición: Martes, 04de febreiro de 2014. As prazas son limitadas e cubriranse por rigorosa orde de formalización de matricúlaa.

 

Forma de Pago 

O pago realizarase mediante transferencia bancaria a:

Colexio de Economistas de Ourense

Entidade: Deutsche Bank

ÍAN: É08 0019 0448 4340 1002 2092

 

Información e Contacto

As solicitudes de inscrición enviaranse por fax (988 51 06 04) ou a través de correo electrónico (colourense@economistas.org) xunto con comprobante bancario de pago.

Obtención do certificado: Os participantes que asistan ao 80% do curso, terán dereito á obtención dun Certificado de Asistencia.

Homologación (REA e REAF): Xornada homologada polo REA (Rexistro de Economistas Auditores) aos efectos do cumprimento dos requisitos de formación continuada establecido polo Regulamento de Auditoría (3h. noutras materias). Así mesmo, xornada homologada polo REAF (Rexistro  de Economistas Asesores Fiscais)

 

Solicitude de Inscrición en apartado DOCUMENTOS

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade