Logotipo do Consello Galego de Colexios de Economistas
Zona Privada
usuario:
Contraseña:
emprégate!
Directorio de colexiados
Enquisas

Non hai enquisas.

Curso Práctico "*EXCEL INTERMEDIO"

Fonte: Colexio de Economistas de Ourense

09/09/2016

Nova: Curso Práctico "*EXCEL INTERMEDIO"

Ourense, do 1 ao 29 de outubro de 2016

 

Obxectivos

 

Microsoft *Excel é a ferramenta ofimática dirixida ao traballo con follas de cálculo máis difundida a nivel mundial, cuxo coñecemento se fai imprescindible hoxe en día para calquera persoa no desenvolvemento de cálculos na súa empresa.

 

Este curso ten a finalidade de proporcionar técnicas e procedementos para utilizar as ferramentas e funcións de forma eficaz, co fin de axudar a analizar, compartir e administrar os datos con facilidade.

 

Programa

 

Bloque 1: Contorna de traballo e aspectos xerais.

 

- Tipos de datos. Manipulación de celas e aplicación de formatos. Pegado especial

            - Esquemas e vistas

            - Configuración de páxina e impresión

            - Seguridade

            - *Personalización de *Excel

 

Bloque 2: Manexo de listas e bases de datos

 

            - Listas personalizadas. *Autocompletar

            - Creación e modificación de táboas de datos. *Subtotales

            - Ordenación e filtrado

            - Eliminación de duplicados e *validación de datos.

            - Formato condicional

 

Bloque 3: Fórmulas e funcións xerais

 

- Operadores *aritméticos, de comparación e *referenciales. Prioridade de operadores. 

            - Cálculo manual e automático

            - Uso referencias e nomes de rango

            - Funcións matemáticas, lóxicas, de texto, de data e hora e de procura

            - Control de erros

 

Bloque 4: Fórmulas e funcións habituais para auditores, economistas e contables. Vinculación de *Excel e *Word

 

            - Fórmulas financeiras e de amortización

            - Combinar correspondencia

            - Informes con datos vinculados

 

Bloque 5: Aspectos avanzados

 

            - Creación de táboas e gráficos dinámicos. *Minigráficos

            - Introdución ao uso de macro básicas sen Visual *Basic

 

Profesorado

 

*Adriana Galego Rodríguez

*Controller de Operacións en Adolfo Domínguez

 

Lugar de celebración

 

Colexio de Economistas de Ourense

Avda. da Habana, 30, 1º *B
32003 Ourense

 

Duración e Horario

 

Cinco sesións de 3 horas:

 

Sábados 1, 8, 15, 22 e 29 de outubro en horario de 9:30 - 12:30 *h.

 

Plataformas requiridas: *Excel 2007 e *Excel 2010 (preferentemente). Cada alumno/a ha de contar co seu propio computador portátil.

 

Matrícula

 

Colexiados (avogados, titulares mercantís, graduados sociais, asociados *ACO, electores cámara e economistas): 110,00 €

 

Colexiados desempregados e *Precolegiados Estudantes: 85,00 € (requírese presentación do xustificante de demandante de emprego)

 

Outros participantes: 160,00 €

 

Descontos: ao persoal de despacho aplicaráselle a mesma tarifa que ao colexiado titular do mesmo.

 

Data límite de inscrición: Venres, 23 de setembro de 2016. As prazas son limitadas (15 prazas) e cubriranse por rigorosa orde de formalización de matricúlaa. A organización resérvase o dereito a suspender as xornadas se non se alcanza un número mínimo de inscricións.

 

? Forma de Pago

 

O pago realizarase mediante transferencia bancaria a:

 

Colexio de Economistas de Ourense

Entidade: *ABANCA

ÍAN: É23  2080 5252 9830 4026 5931

 

Información e Contacto

 

As solicitudes de inscrición enviaranse a través de correo electrónico (colourense@economistas.org) xunto con *comprobante bancario de pago.

   

Obtención do certificado: Os participantes que asistan ao 100% do curso, terán dereito á obtención dun Certificado de Asistencia.

 

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN nos apartado Documentos

 

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade