Logotipo do Consello Galego de Colexios de Economistas
Zona Privada
usuario:
Contraseña:
emprégate!
Directorio de colexiados
Enquisas

Non hai enquisas.

Xornadas Técnicas Periciais

Fonte: Colexio de Economistas de Ourense

29/02/2016

Nova: Xornadas Técnicas Periciais

"A proba pericial contable nas xurisdicións Civil, Penal, Contencioso-Administrativo e Laboral"

Ourense, 16 de marzo de 2016

 

Obxectivo

 

O curso contempla a metodoloxía da práctica da proba pericial contable e económica nas xurisdicións civil, penal, contencioso-administrativa e laboral, formas de adquirir a evidencia necesaria e suficiente nesta clase de pericias, os procedementos de proba no ámbito da xurisdición penal, segundo as clases de delitos nos que a proba pericial contable sexa idónea, en razón á forma da súa comisión e ás áreas de realización, e a práctica da emisión de ditames e informes coa utilización de ditames e informes normalizados, e o control de calidade dos mesmos.

 

Ten por obxectivo proporcionar os coñecementos teórico-prácticos necesarios a economistas, titulados mercantís e auditores que desexen ser incluídos nas listas oficiais para a designación xudicial de perito na práctica de probas periciais contables e económicas (*LEC *art.341), así como aos profesionais coas referidas titulacións que exercen habitualmente en funcións de perito xudicial, interesados en actualizar os seus coñecementos sobre o ordenamento xurídico relativo á proba pericial contable e económica.

 

Programa

 

1. Introdución

- A proba pericial

- O perito contable. Protección. Responsabilidade. Honorarios

 

2. A proba pericial contable e de índole económico-financeira

- Conceptos comúns ao catro xurisdicións: civil, penal, contencioso-administrativa e laboral

- Conceptos específicos

- A proba pericial na xurisdición civil

- A proba pericial na xurisdición penal

- A proba pericial na xurisdición contencioso-administrativa

- A proba pericial na xurisdición laboral. A intervención nos procesos de regulación de emprego

 

3. Metodoloxía da proba pericial e aspectos de forma do ditame

- Concepto de ditame e informes periciais

- Redacción e estilo

- A evidencia necesaria e suficiente. Normas de auditoría relativas á evidencia

 

4. Casos prácticos

 

Relator da xornada: Ignacio Álvarez *Rello

Economista. Membro do Consello Directivo do *Refor-*CGE (Rexistro de Economistas Forenses do Consello Xeral)

Profesor Asociado no Departamento de Contabilidade da Universidade Autónoma de Madrid

 

5.  Mesa de Debate: “O control de calidade dos ditames e informes periciais”

*Intervinientes:

Manuel *Marquina Álvarez

Maxistrado no Xulgado de 1ª Instancia *nº 6 Ourense

Ignacio Álvarez *Rello

Economista. Membro do Consello Directivo do *Refor-*CGE (Rexistro de Economistas Forenses do Consello Xeral)

Profesor Asociado no Departamento de Contabilidade da Universidade Autónoma de Madrid

Moderador: Anxo Pascual *Rubín

Economista. Vogal do Rexistro de Economistas Forenses do Consello Xeral de Economistas

 

Lugar de celebración

 

Colexio de Avogados de Ourense

*C/ Concello, 22 baixo
32003 Ourense

 

Horario

 

Sesión de mañá de 9:15 - 14:00 *h.

Sesión de tarde de 16:30 - 20:00 *h.

 

Matrícula

 

Colexiados (avogados, titulares mercantís, graduados sociais, asociados *ACO, electores cámara e economistas) e *Precolegiados Diplomados: 80,00 €

 

Colexiados desempregados e *Precolegiados Estudantes: 25,00€ (requírese presentación do xustificante de demandante de emprego)

 

Outros participantes: 100,00 €

 

Descontos: ao persoal de despacho aplicaráselle a mesma tarifa que ao colexiado titular do mesmo.

 

Data límite de inscrición: Luns, 14 de marzo de 2016. As prazas son limitadas e cubriranse por rigorosa orde de formalización de matricúlaa. A organización resérvase o dereito a suspender as xornadas se non se alcanza un número mínimo de inscricións.

 

? Forma de Pago

 

O pago realizarase mediante transferencia bancaria a:

Colexio de Economistas de Ourense

Entidade: *ABANCA

ÍAN: É23  2080 5252 9830 4026 5931

 

Información e Contacto

 

As solicitudes de inscrición enviaranse a través de correo electrónico (colourense@economistas.org) xunto con *comprobante bancario de pago.

   

Obtención do certificado: Os participantes que asistan ao 100% do curso, terán dereito á obtención dun Certificado de Asistencia.

 

Homologación *REFOR: As Xornadas están homologadas polo Rexistro de Economistas Forenses (*REFOR-*CGEE) de face á súa consideración ou cómputo anual dentro da formación obrigatoria (8*h.) que han de acreditar aqueles que desexen formar parte das listas *TAP do Colexio Oficial de Economistas e *TT.MM. de Ourense.

 

                                                                       

 

      

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade