Logotipo do Consello Galego de Colexios de Economistas
Zona Privada
usuario:
Contraseña:
emprégate!
Directorio de colexiados
Enquisas

Non hai enquisas.

CURSO PRÁCTICO: PECHE FISCAL E CONTABLE 2015 (con especial referencia ao novo réxime das sociedades civís)

Fonte: Colexio de Economistas de Ourense

25/11/2015

Nova: CURSO PRÁCTICO: PECHE FISCAL E CONTABLE 2015 (con especial referencia ao novo réxime das sociedades civís)

Ourense, 14 de decembro 2015

 

Obxectivos

 

- Axudar aos profesionais a optimizar o peche e a liquidación do exercicio.

 

- Realizar as operacións de axuste contable para adaptar á contabilidade das empresas ás novas normas de valoración

 

- Proceder ao peche contable do exercicio, realizando as oportunas operacións de regularización conforme á nova normativa

 

- Contabilizar o Imposto sobre Beneficios do exercicio e determinar a carga fiscal da sociedade

 

Programa

 

Módulo 1: Introdución

- *Mindmapping de ferramentas para a optimización

- Base Legal de desenvolvemento

- Recomendacións

- *Checklist de Verificacións e Comprobacións

 

Módulo 2: Ferramentas Activo non Corrente

- Deterioracións do *Intangible. Tratamento Fiscal e Contable

- Amortizacións. Limitacións

- Investimentos Inmobiliarios. Preparación do Balance. Amortizacións. Concurso de Acredores.

- Inmobilizado Material. Actualización de Valores

-  Investimentos Financeira. Tratamento Fiscal. Operacións entre empresas do Grupo

- Activos por Impostos diferidos. Tratamento Fiscal e Contable. Axustes.

 

Módulo 3: Ferramentas Activo Corrente

- Existencias. Operacións

- Operacións para a mellora do Fondo de Manobra

- *Leaseback-*Retroleasing

- Créditos Comerciais. Deterioracións. Tratamento Fiscal e contable das insolvencias.

- Operacións para a mellora do coeficiente *acido

- Preparación do Estado de Fluxos de Efectivo

- Limitacións pagos en efectivo. Maior de Tesouraría

- Investimentos Financeiros de máxima liquidez

 

Módulo 4: Ferramentas Patrimonio Neto

- Operacións de *capitalización para a mellora da PN

- Reserva de *Capitalización. Implicacións Fiscais e Contables

- Reserva de *Nivelación

- Novidades na compensación de *BINs

- Axustes e Cambios de valor. Valor de mercado

- Ampliacións de Capital por *condonación de Débedas

- Préstamos Participativos

- Achegas de Socios para a compensación de perdas.

 

Módulo 5: Ferramentas Pasivo Non Corrente 

- *Contabilización dos Pasivos por diferenzas *temporarias impoñibles

- Provisións a longo prazo. Catálogo e implicacións fiscais e contables

- Débedas con empresas do grupo a longo prazo. Documentación e Tratamento fiscal e contable dos gastos financeiros.

 

Módulo 6: Ferramentas Pasivo corrente

- Acredores comerciais. Axustes

- Tratamento contable Investimentos do Suxeito Pasivo.

- Conta Corrente con socio e Administrador.

- Períodos medios de pago. Axustes Lei prevención da morosidade

 

Módulo 7: Tratamento Ingresos e Gastos

- Arrendamentos Financeiros e Operativos. Axustes. Tratamento Fiscal e Contable

- Alugueres non recoñecidos

- Ingresos e Gastos Financeiros. Tratamento Fiscal

- Retribucións

- Consumos de Existencias

- Gastos de bens non afectos

- Gastos de representación. Novidades *deducibilidad

- Sancións

- Impostos sobre Sociedades. *Contabilización

 

Módulo 8: Desenvolvemento dun caso práctico global.

- Formulación

- Planificación

- Axustes contables e *extracontables

- *Preliquidación

 

Módulo 9. Novo Réxime Fiscal das Sociedades Civís

- *Check-*Listde Revisión das Sociedades Civís de Natureza Mercantil.

- Análise das diferentes alternativas e implicacións fiscais, xurídico-mercantís e xurídico-laborais

 

CASOS PRÁCTICOS

 

Caso 1: Mantemento Sociedade Civil 2016

- Implicacións Contables exercicio 2015

- Repercusións Fiscais 2016

- Aspectos Xurídicos (Responsabilidade)

- Obrigacións Fiscais e Contables

- Recomendacións. Supostos.

 

Caso 2: Transformación Sociedade Mercantil

- Escenarios de Traballo

- Repercusións Fiscais

- Aspectos Xurídicos (Titularidades)

- Obrigacións Fiscais e Contables

- Recomendacións. Supostos

 

Caso 3: Liquidación *SC e Constitución Sociedade Mercantil

- Implicacións Fiscais e Contables da Liquidación

- Imposto sobre transmisións patrimoniais. Imposto sobre operacións *Societarias

- Análise de Custos

- Obrigacións Fiscais e Contables

 

Caso 4: Negocio Xurídico. Sociedade Civil

- Conclusións e Análises das vantaxes e inconvenientes de cada escenario

 

 

Relator

 

Anxo López Atanes

Licenciado en CC.EE. e Dereito. Director Grupo *Atelier (Madrid)

 

Lugar de celebración

 

Colexio de Avogados de Ourense

*C/ Concello, 22, Baixo
32003 Ourense

 

Horario

 

Sesión de mañá  de 09 :30 - 14:00*h.

Sesión de tarde de 16:30 - 20:00*h.

 

Matrícula

 

Colexiados (avogados, titulares mercantís, graduados sociais, asociados *ACO, electores cámara e economistas) e *Precolegiados Diplomados: 90,00 €

 

Colexiados desempregados e *Precolegiados Estudantes: 30,00€ (requírese presentación do xustificante de demandante de emprego)

 

Outros participantes: 110,00 €

 

Descontos: ao persoal de despacho aplicaráselle a mesma tarifa que ao colexiado titular do mesmo.

 

Data límite de inscrición: Xoves, 10 de decembro de 2015. As prazas son limitadas e cubriranse por rigorosa orde de formalización de matricúlaa.

 

? Forma de Pago

 

O pago realizarase mediante transferencia bancaria a:

Colexio de Economistas de Ourense

Entidade: *ABANCA

ÍAN: É23  2080 5252 9830 4026 5931

 

Información e Contacto

 

As solicitudes de inscrición enviaranse a través de correo electrónico (colourense@economistas.org) xunto con *comprobante bancario de pago.

 

Homologación REA: Xornada homologada polo REA (Rexistro de Economistas Auditores) aos efectos do cumprimento dos requisitos de formación continuada establecido polo Regulamento de Auditoría (4*h. en Contabilidade e 4 *h. noutras materias).

  

Obtención do certificado: Os participantes que asistan ao 100% do curso, terán dereito á obtención dun Certificado de Asistencia.

 

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade