Logotipo do Consello Galego de Colexios de Economistas
Zona Privada
usuario:
Contraseña:
emprégate!
Directorio de colexiados
Enquisas

Non hai enquisas.

Celebrada a 16ª edición do Encontro en Galicia de Profesionais do Dereito Concursal

Fonte: Consello Galego de Economistas

31/10/2022

Nova: Celebrada a 16ª edición do Encontro en Galicia de Profesionais do Dereito Concursal

O XVI Encontro en Galicia de Profesionais do Dereito Concursal, organizado polo Consello Galego de Economistas, e celebrado os pasados días 27 e 28 de outubro en Santiago, centrou gran parte da súa atención, como non podía ser doutra maneira, na recentemente aprobada Lei 16/2022, de 5 de setembro, de reforma do texto refundido da Lei Concursal (TRCL) e no escenario que expón para os profesionais da administración concursal.

O encargado de dar a benvida aos dous centenares de profesionais presentes, tanto de maneira presencial na sede do Auditorio Abanca en Santiago, como aos que se conectaron vía online, foi o presidente do Consello, Miguel A. Vázquez Taín, quen quixo, na súa intervención, pór en valor o traballo desenvolvido tanto polos profesionais dela administración concursal, “unha peza crave, especialmente no momentos de crises para canalizar a situación de face á recuperación do tecido empresarial”, como do REFOR, “que defende co seu inxente labor o traballo dos profesionais e da sociedade en xeral”.

Acompañaron a Taín nesta mesa inaugural José Tronchoni Albert, Director Xeral de Xustiza da Xunta de Galicia, Juan Carlos Carballos Díaz, presidente do REFOR ata hai escasos días, e Ramón Xoga Costa, codirector do Encontro xunto a Isaías González.  Este último indicou na súa intervención que os profesionais da economía, “aos que pretendían relegarnos a un papel secundario, debemos ser actores principais nun escenario de crise económica galopante como o que nos asexa”. “Hai moita débeda que exonerar, hai moito tecido que se pode recuperar, hai moitas vendas de unidades produtivas que temos que conseguir, hai moito por reestruturar, e debemos reivindicarnos como o que somos, uns operadores principais”, concluíu.

Carballos, pola súa banda, sinalou que estamos a asistir a un cambio de paradigma: “máis que refinanciamento falaremos a partir de agora de reestruturación, o que obriga aos economistas a reciclarnos; estivemos traballando as insolvencias como avogados e ese non é o noso papel, a partir de agora farémolo nos períodos previos ao Concurso para recuperar a viabilidade das empresas”.

Finalizou o Director Xeral de Xustiza a quenda de intervencións nesta inauguración, quen confesou a súa “paixón polo dereito concursal desde sempre”, e sinalou que creo que o Ministerio de Xustiza “débelle un recoñecemento aos administradores concursais polo importante labor que desenvolven”. Finalizou desenado un bo aproveitamento de todos os relatorios “e tamén dos compañeiros de cadeira, interactúen entre vostedes, é unha das mellores formas de aprender”, concluíu.

A primeira dos relatorios levou por título “O viacrucis da administración concursal ante os concursos sen masa e outras paradigmáticas circunstancias”, e foi desenvolvida por Marcos Bermúdez Ávila (Maxistrado do Xulgado do Mercantil N.º 1 de Bilbao), Nuria Fachal Noguer (Maxistrada do Xulgado do Mercantil N.º 1 da Coruña) e Juan Carlos Carballos Díaz (Economista. Administrador Concursal.  REFOR Economistas Forenses-CGE). Ao longo da mesma, os intervinientes debateron sobre as modificacións que en materia do pago dos créditos contra a masa en caso de insuficiencia de masa activa incorpora a recentemente aprobada reforma. Así mesmo, analizaron a posición da administración concursal tras a declaración do concurso sen masa (nova sección 4ª do capítulo V do libro primeiro) e as tarefas que terá que asumir tras o seu nomeamento.

A continuación, José María Muñoz Jiménez (Socio de José María Muñoz e Asociados, S.L.P.), Ignacio Góngora Zurro (Interventor e Auditor do Estado) e María Tardón Olmos (Maxistrada do Xulgado Central de Instrución 3 da Audiencia Nacional), reflexionaron acerca de papel do Economista ante a figura da administración xudicial como medida de protección do patrimonio empresarial.

Muñoz indicou que cando recibe un nomeamento para ser administrador xudicial, “cuxo principal obxectivo é o de conservar vén e dereitos ou, no seu caso, liquidalo, sinto como un paracaidista en territorio inimigo, sei que poucos amigos vou atopar nese camiño”. Mostrou ao final da súa intervención moitas dúbidas en canto á retribución dos administradores xudiciais, “un tema moi pouco pacífico e complicado, polo que o meu consello é que se pacte antes de iniciar o traballo”.

Góngora centrou a súa exposición na figura do interventor xudicial lamentándose nun primeiro momento pola falta case absoluta de lexislación “non só sobre a súa figura, senón, máis importante se cabe, sobre como ha de realizar a súa función”. É por iso polo que recomendou fixar unha serie de pautas de funcionamento, “entre as máis importantes, determinar que operacións han de estar suxeitas á autorización previa do interventor ou o esixir informes por escrito aos administradores da empresa antes de que executen calquera operación”.

Tardón, pola súa banda, contou a súa persoal experiencia desde o punto de vista dun xulgado de instrución e os problemas aos que se enfronta para sacar adiante unha intervención xudicial. “Tentámonos moito a roupa antes de acordar unha medida como esta ,”afirmou, “polo que nos debemos mover sempre nunha dobre vertente: a de cumprir o obxectivo que a intervención xudicial proponse, pero levándoo a cabo de con cautela e proporcionalidade”.

A xornada de mañá concluíu cunha mirada sobre o Procedemento especial micropymes, e as oportunidades que do mesmo pódense derivar. Contouse para iso coa participación das maxistradas Sofía Gil García (Mercantil N.º 17 de Madrid), Mª Salomé Martínez Bouzas (Mercantil N.º 2 da Coruña) e do avogado e asociado principal en Garrigues, Francisco Javier Cabarcos Dopico. Os relatores trataron de pór luz na polémica suscitada polo libro terceiro do TRLC e o mecanismo de insolvencia “único” e “especialmente adaptado ás necesidades das microempresas” que se dispón no mesmo, e analizaron e as alternativas que se lle presentan transitoriamente aos profesionais ata a súa entrada en vigor, o próximo 1 de xaneiro.

Iniciouse a xornada de tarde co relatorio titulado “Métodos de valoración e efectos contables-fiscais na venda de unidades produtivas”, que foi levada a cabo por Miguel Anxo Crespo Domínguez (Catedrático de Economía Financeira e Contabilidade na Universidade de Vigo), Juan Lloret Villota (Socio en LBL Prendes e Caicoya) e Amelia Mª Pérez Mosteiro (Maxistrada do Xulgado do Mercantil N.º 3 de Pontevedra. O relatorio centrouse no novo escenario que a reforma do TRLC abre neste particular, onde cobra unha vital importancia a elección dos distintos métodos na valoración económica das unidades produtivas obxecto de transmisión e a análise dos distintos efectos contables e tributarios que cada operación suporá para adquirentes e transmitentes.

Pechouse a xornada do xoves botando unha mirada sobre a solicitude de concurso necesario, asunto que cobrou un especial interese tras o fin da vixencia moratoria concursal, que tivo lugar o pasado 30 de xuño, producíndose xa neste trimestre un aumento na presentación de concursos, ata chegar a un crecemento acumulado dun +11,1% en setembro. María Teresa Enciso Alonso-Muñumer (Catedrática de Dereito Mercantil na Universidade Rei Juan Carlos), e o maxistrado Manuel Marquina Álvarez (Mercantil N.º 1 de Pontevedra) detallaron aos asistentes todas as particularidades nesta materia. Finalmente, Francisco José Soriano Guzmán (Maxistrado da Sección 8ª da Audiencia Provincial de Alacante) denunciou os privilexios do crédito público no concurso e detallou as causas que levaron á súa Audiencia presentar unha cuestión prejudicial ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea que permita determinar se aquel vantaxoso tratamento é acorde ao dereito comunitario.

De estudar os plans e acordos de reestruturación, así como o estatuto e requisitos esixibles ao Experto, ocupáronse ao comezo da xornada do venres Olga Ahedo Pena (Maxistrada do Xulgado do Mercantil Nº 4 de Madrid), José Ignacio Canle Fernández (Director Contencioso e xestión xudicial en ABANCA) e Juana Pulgar Ezquerra (Catedrático de Dereito Mercantil da Universidade Complutense de Madrid). Ao longo da súa exposición, os relatores analizaron e debateron sobre a dilixencia necesaria que debe esixírselle aos xestores empresariais para anticiparse na detección de situacións críticas que poidan comprometer a viabilidade da empresa; sobre o concepto, o proceso, as fases e o contido mínimo do plan de reestruturación, así como acerca dos elementos necesarios para finalizar con éxito este novo proceso de negociación.

Sen solución de continuidade, de Matilde Cuena Casas (Catedrática de Dereito Civil na Universidade Complutense de Madrid), José María Fernández Seijo (Maxistrado da Sección 15ª da Audiencia Provincial de Barcelona) e Francisco Javier Menéndez Estébanez (Presidente da Audiencia Provincial de Pontevedra) abordaron o relatorio titulado “Vías de exoneración e créditos non exonerables. O debedor de boa fe”. Na súa exposición, Estébanez realizou un percorrido pola evolución da regulación da exoneración do pasivo insatisfeito (EPI), desde  a Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio aos emprendedores e a súa internacionalización, ata a recente reforma do TRLC, que non entra neste tema  e mantén a vixencia das medidas fiscais que se implantaron no seu momento pola Lei 25/2015, de 28 de xullo, de mecanismo de segunda oportunidade, redución da carga financeira e outras medidas de orde social.

Fernández Seijo, pola súa banda, focalizó precisamente a súa intervención nas vías de exoneración que ofrece o TRLC, isto é, dos artigos 486 ao 502, “aínda que se quedamos só neles poderiamos chegar a unha conclusión erróneas, porque lle texto ofrece outras dúas vías, no artigo 37 bis (Concurso sen masa) e o seu desenvolvemento e no artigo 685 (Ámbito do procedemento especial) e seguintes”, matizou.

Matilde Cuena expuxo os aspectos máis controvertidos da nova regulación sobre a EPI e como a xurisprudencia está a avanzar nesta materia, indicando que, ao seu xuízo, incorporada un gran cambio de paradigma: “in dubio prol debedor; isto é, en caso de dúbida, a favor da exoneración”. Quixo deixar constancia, igualmente, “que non é ouro todo o que reloce, nada do que parece que é na nova norma, finalmente é. O cambio operado no TRLC é positivo, porque tampouco era moi complicado que así o fose, pero considero que non acabará coa inseguridade xurídica”, concluíu.

Tras unha pausa para recuperar forzas entrouse na última dos relatorios deste Encontro, que levou por título “Revolución liquidatoria: A intervención do Economista como axente imprescindible nun alleamento eficaz. A figura do prepacker”, e que estivo a cargo dos maxistrados Alfonso Muñoz Paredes (Mercantil N.º 1 de Oviedo) e Margarita Isabel Poveda Bernal (Mercantil N.º 3 de Palma de Mallorca). Un mecanismo, o do prepack, que ata hai pouco non se utilizaba en España, pero que algúns xulgados do mercantil españois comezaron a utilizar ante o contexto económico derivado da pandemia, aínda que carecía dunha regulación específica no ordenamento xurídico español (máis aló dun protocolo específico aprobado polos xulgados do mercantil de Barcelona e Baleares o pasado ano) regulación que agora a reforma do TRLC veulle a dotar.

Deste xeito chegouse a clausúraa deste Encontro, na cal, Isaías González, co-director do evento, tivo palabras de agradecemento tanto para os máis de 200 asistentes, como aos organizadores do Encontro e os colaboradores do –mesmo Xunta de Galicia, Abanca, CleverConcursal, Gobid.é, IAG International, Tirant o Blanch, Lefebvre e Eactivos.com- e aos relatores, polo altísimo nivel exhibido nas súas intervencións, e moderadores.

En definitiva, unha nova edición dun Encontro Concursal que serviu para desmenuzar todas as claves que o novo escenario imposto pola profunda reforma do TRCL implica para todos os profesionais, nun foro que congregou aos máis destacados relatores e profesionais na materia do panorama nacional.  

 

Imaxe da Mesa Inaugural do Encontro

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade