Logotipo do Consello Galego de Colexios de Economistas
Zona Privada
usuario:
Contraseña:
emprégate!
Directorio de colexiados
Enquisas

Non hai enquisas.

Presentación do Atlas Concursal 2020, elaborado polo Rexistro de Economistas Forenses

Fonte: Consello Galego de Economistas

01/10/2020

Nova: Presentación do Atlas Concursal 2020, elaborado polo Rexistro de Economistas Forenses

O Consello Xeral de Economistas presentou no día de hoxe de forma online o Atlas Concursal 2020 -elaborado polo Rexistro de Economistas Forenses- no marco da celebración do XIV Encontro en Galicia de Profesionais do Dereito Concursal. 

Na presentación, na que participaron o presidente do Consello Xera, Valentín Pich; o presidente do Consello Galego, Miguel A. Vázquez Taín; o presidente do REFOR, Alfred Albiol; o codirector do Encontro e membro do Consello Directivo do REFOR, Isaías González, e o secretario técnico do REFOR, Alberto Velasco, expuxéronse os últimos datos sobre as principais variables relacionadas coa insolvencia no noso país (concursos de acredores, mediacións, refinanciamentos, segunda oportunidade, pagos do Fogasa…), analizando a súa evolución temporal e establecendo comparacións entre Comunidades Autónomas, así como entre diferentes países da Unión Europea. 

Á vista dos devanditos datos, definíronse posibles ineficiencias e asimetrías dos nosos mecanismos de resolución de insolvencias e establecéronse propostas de mellora dos mesmos incidindo na especial conxuntura na que nos atopamos como consecuencia da pandemia e o parón da actividade regular da gran maioría das nosas empresas.

Entre as conclusións e propostas de mellora que se poden extraer do Atlas Concursal, están as seguintes: 

· A empresa maioritaria en España no ámbito concursal segue sendo en 2019 a micropyme, que supoñen máis do 52% de total de concursos. O lexislador tería que ter en conta a particularidade de pemes e micropymes no ámbito concursal polo seu peso no noso tecido empresarial de maneira que se contemplen na próxima reforma concursal.

· En 2019, destacamos unha tendencia xeneralizada en Europa cara ao crecemento moderado de concursos de acredores e nalgúns casos decrecimiento: crecen en Reino Unido (4,6%), Dinamarca (18,4%) e España (3%), e diminúen en países como Portugal (-14%), Francia (-4,9%), Alemaña (-0,05%) e Italia (-0,04%). España con 4.464 concursos en 2019 ten un número de insolvencias inferior á doutras economías veciñas de Europa (Francia, máis de 52.000; Alemaña, uns 20.000; Reino Unido, máis de 18.000; Italia, máis de 12.000, e Portugal, máis de 5.000). É previsible un incremento concursal a finais de 2020 e especialmente en 2021, tras o fin de moratorias concursais existentes en diversos países.

· Prevese que o índice de insolvencia global alcance en 2021 o 35% para 2021, coa metade dos países rexistrando unha marca desde a crise financeira de 2009.

· Increméntanse os acordos de refinanciamento non homologados un 17% e un 10% os homologados. As correccións incluídas no TRLC e próxima transposición da Directiva de Insolvencia poden converter a estes acordos de refinanciamento e reestruturación en ferramentas fundamentais como alternativa ao concurso de acredores.

· As mediacións concursais de persoas físicas multiplicáronse case por 20 no intervalo 2015-2019, pasando de 210 a 3.970.

· Os pagos do FOGASA diminuíron en torno ao 16% en 2019 e o cociente que os compara co número de concursos de acredores (1,43) diminuíu un 12% con respecto a 2018.

Polo que respecta a Galicia, con 232 concursos en 2019, ocupa a sexta posición de entre todas as comunidades autónomas, o que supón un incremento dos concursos do 11,5% respecto de 2018, porcentaxe que se sitúa por encima da media nacional. Por provincias, A Coruña ten o maior número de concursos (91) seguida de Pontevedra (58), Lugo (56) e Ourense (27).

 

 

 

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade