Logotipo do Consello Galego de Colexios de Economistas
Zona Privada
usuario:
Contraseña:
emprégate!
Directorio de colexiados
Enquisas

Non hai enquisas.

Nota informativa (medidas crise coronavirus)

Fonte: Colexio de Economistas de A Coruña

18/03/2020

Nova: Nota informativa (medidas crise coronavirus)

TESOURARÍA XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Debido a que as Administracións da TGSS  están pechadas ao público, desde a Dirección Provincial da TGSS da Coruña,  puxeron a disposición unha relación de teléfonos e correos electrónicos para resolver calquera dúbida (ver picando aquí).


Mentres se manteña a situación xeral polo COVID19 poden realizarse os trámites a través de Sede electrónica e do Rexistro electrónico.


Ademais habilitouse excepcionalmente a presentación de escritos e solicitudes, para aqueles que non dispoñan de sistema de identificación electrónica, a través dos seguintes servizos:

 

Tramitación ERTE's e demais medidas relacionadas co ámbito laboral: o noso Colexio está en contacto coa Dirección Provincial da TGSS, desde onde nos enviaron a seguinte información,

  • Nota sobre medidas extraordinarias en materia de cotización en relación cos procedementos de suspensión de contratos e redución de xornada. Picar aquí para acceder ao contido da nota, como na mesma indícase, están pendentes de recibir as correspondentes instrucións para operativizar a tramitación de todas as medidas aprobadas onte no Consello de Ministros. En canto estea habilitado o procedemento facilitaremos a información.

 

  • Boletín 3/2020 Noticias REDE: destacamos especialmente as aclaracións sobre como actuar no ámbito da xestión dos partes de IT (ver boletín).

 


AXENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Ademais das medidas xa comunicadas sobre adiamento de pagos. (Ver información actualizada picando aquí), desenvolveuse unha solución técnica para que aqueles contribuíntes cuxo certificado electrónico estea caducado ou próximo a caducar, poidan seguir utilizándoo.


É posible que o navegador habitual non permita a utilización neste caso, para o que se recomenda que se traslade a FireFox. A Axencia habilitou os seguintes teléfonos para resolver as cuestións técnicas que se poidan expor respecto diso: 901 200 347 ou 91 757 57 77.

Non se interrompen os prazos para a presentación de declaracións e autoliquidaciones tributarias.

Segundo a información publicada fai uns momentos na páxina web da AEAT, a suspensión dos prazos administrativos non afectará os prazos para a presentación de declaracións e autoliquidaciones tributarias.


Seguimos pendentes de calquera outra novidade ou medida que se implemente desde a AEAT, da que daremos traslado.

 

SERVIZO DE CONSULTAS DO CONSELLO XERAL DE ECONOMISTAS

Habilitouse un servizo de consultas para resolver dúbidas frecuentes sobre a crise do coronavirus e como afecta as empresas, autónomos, traballadores e cidadáns en xeral. 


Está pensado para atender ás consultas de colexiados e do público en xeral. Antes de formular a consulta, recomendamos revisar as respostas xa publicadas.


Consultas sobre o coronavirus

Copyright, Aviso Legal, Política de privacidade e Accesibilidade